Solidarność w Bridgestone Poznań

PROFITY

Porady prawne są udzielane członkom Związku. Do skorzystania z porady niezbędna jest wcześniejsza rejestracja tel. 516-104-475 (Tomasz Bartoszek).

Porady są udzielane w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
w Poznaniu, ul. Metalowa 7

Radca przyjmuje
wtorek i czwartek
od godz. 15.00