KONTAKT

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

Zbigniew Adamczak
Przewodniczący Komisji Zakładowej
  516-104-453
Tomasz Bartoszek
Z-ca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Zakładowej
  516-104-475
Paweł Barłóg
Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz Komisji Zakładowej

CZŁONKOWIE KOMISJI ZAKŁADOWEJ

 • Paweł Marciniak
 • Paweł Musielak
 • Tomasz Wenski
    795-545-226
  Telefon wyłącznie dla PKZP
 • Piotr Woźniak

KOMISJA REWIZYJNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W BRIDGESTONE POZNAŃ

 • Jakub Błaszczyk
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Bartosz Ciesielski
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Artur Kukliński
  Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jakub Radziszewski
  Członek Komisji Rewizyjnej

DELEGACI NA WALNE ZEBRANIE DELAGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO (WZD KSPCH)

Zbigniew Adamczak

Paweł Barłóg

Tomasz Bartoszek

Hubert Kropaczewski

Paweł Marciniak

DELEGACI NA ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW (ZZD)
NAZWISKO IMIĘ BRYGADA DZIAŁ ADRES EMAIL
Adamczak Zbigniew E Wytłaczanie zbigniew.adamczak@solidarnosc.bspz.pl
Anders Ryszard B Walcownia ryszard.anders@solidarnosc.bspz.pl
Antoszak Daniel A Konfekcja II 14K daniel.antoszak@solidarnosc.bspz.pl
Barłóg Paweł C Wytłaczanie pawel.barlog@solidarnosc.bspz.pl
Bartoszek Tomasz E Wytłaczanie tomasz.bartoszek@solidarnosc.bspz.pl
Błaszczyk Jakub E Utrzymanie Ruchu jakub.blaszczyk@solidarnosc.bspz.pl
Ciesielski Bartosz A Wytłaczanie bartosz.ciesielski@solidarnosc.bspz.pl
Gruszczyński Paweł D Walcownia pawel.gruszczynski@solidarnosc.bspz.pl
Jabłoński Przemysław I Magazyn przemyslaw.jablonski@solidarnosc.bspz.pl
Jagła Remigiusz B Konfekcja II 14K remigiusz.jagla@solidarnosc.bspz.pl
Janicki Damian C Wytłaczanie damian.janicki@solidarnosc.bspz.pl
Koszuta Artur A Inspekcja Końcowa artur.koszuta@solidarnosc.bspz.pl
Kukliński Artur B Inspekcja Końcowa artur.kuklinski@solidarnosc.bspz.pl
Maciejewski Marcin D Konfekcja I 15K marcin.maciejewski@solidarnosc.bspz.pl
Marciniak Paweł D Wulkanizacja pawel.marciniak@solidarnosc.bspz.pl
Menclewicz Marcin A Walcownia marcin.menclewicz@solidarnosc.bspz.pl
Mieszczak Przemysław A Konfekcja I 15K przemyslaw.mieszczak@solidarnosc.bspz.pl
Musielak Paweł C Wulkanizacja pawel.musielak@solidarnosc.bspz.pl
Nowak Sławomir A Walcownia slawomir.nowak@solidarnosc.bspz.pl
Pawlak Sławomir A Drutówka slawomir.pawlak@solidarnosc.bspz.pl
Radziszewski Jakub D Wytłaczanie jakub.radziszewski@solidarnosc.bspz.pl
Sieczka Krzysztof C Inspekcja Końcowa krzysztof.sieczka@solidarnosc.bspz.pl
Stemplewski Łukasz B Walcownia lukasz.stemplewski@solidarnosc.bspz.pl
Wąsowicz Ryszard E Utrzymanie Ruchu ryszard.wasowicz@solidarnosc.bspz.pl
Wenski Tomasz C Cięcie tomasz.wenski@solidarnosc.bspz.pl
Wojtaszak Zbigniew D Inspekcja Końcowa zbigniew.wojtaszak@solidarnosc.bspz.pl
Woźniak Piotr B Konfekcja I 15K piotr.wozniak@solidarnosc.bspz.pl
Zykowski Leszek B Wytłaczanie leszek.zykowski@solidarnosc.bspz.pl