Koleżanki i Koledzy,

NSZZ „Solidarność” podpisał porozumienie z LOTOS, które umożliwi członkom posiadającym elektroniczną legitymację członkowską (ELC) zakup paliwa z rabatem.
W związku z powyższym zapraszamy do biura związku w celu podpisania wniosku o wyrobienie karty rabatowej LOTOS. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące kart rabatowych LOTOS Biznes.

KORZYŚCI PROGRAMU RABATOWEGO
REGULAMIN RABATU