Koleżanki i koledzy!!!!!!

1 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – I runda mediacji z udziałem zewnętrznego mediatora. Pierwsza część spotkania była poświęcona kwestiom technicznym dotyczących przebiegu mediacji. Następnie strona związkowa przedstawiła prezentację porównującą swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń z propozycją pracodawcy. Strona pracodawcy podczas prezentacji prosiła o wyjaśnienie niektórych aspektów dotyczących przedstawianych wyliczeń. Kolejne wystąpienie było ze strony pracodawcy, która przedstawiła nową propozycje wzrostu wynagrodzeń w  dwóch wariantach. Propozycja pracodawcy  przewiduje w pierwszym wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 4,5%, finansowaniu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 59zł oraz finansowaniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w wysokości 1%. W drugim wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego 5,5% i finansowanie PPE w wysokości 1%. Mimo dużej rozbieżności między propozycjami, strony zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia, dlatego  przeanalizują swoje propozycje i umówiły termin spotkania roboczego na 9 lutego (bez udziału mediatora) oraz drugą turę mediacji na 19 lutego, jako pierwszy termin pasujący każdej z trzech stron.