Koleżanki i koledzy!!!!

28 listopada 2017 roku o godzinie 14:00 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami BSPZ na którym przedstawiono propozycje zmian w Regulaminie Wynagradzania. Propozycje dotyczyły zmian w systemie wynagrodzeń oraz wzrostu płac na kolejne lata.

Jak wiadomo 9 listopada br., powstał spór zbiorowy z powodu braku spełnienia żądań przekazanych pracodawcy w piśmie z 25 października 2017 roku. Propozycje pracodawcy w ogóle nie uwzględniają postulatów przekazanych pracodawcy przez Związek Zawodowy.

Obecnie zespół negocjacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej analizuje przedstawione propozycje, i przygotowuje się do dalszych kroków, które przewiduje procedura sporu zbiorowego. Termin kolejnego spotkania strony ustaliły na 11 grudnia 2017r., godz. 12:00.