Ważne

Ważne informacje

 Apel nr 1/2018
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ 
z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie: wywieszania flag narodowych w 100-lecie odzyskania niepodległości - 11 listopada 2018 r. oraz flag narodowych i powstańczych w stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 2018 roku.

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność’’ apeluje do wszystkich członków i sympatyków Związku o należyte uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości – 11 listopada 2018 r. poprzez wywieszenie flag narodowych w miejscu zamieszkania oraz flag narodowych i powstańczych w stulecie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 2018 roku.

Uzasadnienie

Zarząd Regionu Wielkopolska realizuje cele i zadania statutowe. Podstawa prawna: §6 pkt. 8 Statutu NSZZ ,,Solidarność’’.

W dniu 07.03.2018r odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów podczas, którego zostały przeprowadzone wybory do struktur Związkowych na kadencję 2018-2022. Szczegóły wyników TUTAJ.

Koleżanki i koledzy!!!!

W dniu 9 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie robocze w ramach prowadzonych mediacji strony pracodawcy i przedstawicieli związku zawodowego. Na spotkaniu uzgodniliśmy, że finansowanie przez pracodawcę PZU jest dla nas akceptowalne , natomiast wzrost podstawy wynagrodzenia zwarty w obu wariantach przedstawionych przez pracodawcę dalece odbiega od naszych oczekiwań i tutaj nie ma żadnego porozumienia. Zaakceptowanie propozycji finansowania przez pracodawcę PZU jest uzależnione od wysokość wzrostu wynagrodzenia. Strona związkowa przedstawiła propozycję ujęcia z kwoty 500 złotych składki na PZU (59zł) a o pozostałe 441 złotych wzrośnie wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników.

Pracodawca przychylił się do propozycji dodatku wakacyjnego, jednak w innej wysokości niż zawarta w postulacie strony związkowej. Dodatek wakacyjny w propozycji pracodawcy byłby wysokości 50% średniego wynagrodzenia w 2019 roku a w 2020 roku 70% średniego wynagrodzenia.

W związku z powyższym jesteśmy zaskoczeni informacją jaką przekazał pracodawca w biuletynie nr 104. Chodzi o zdanie „Strona Związkowa poinformowała, że spośród powyższych wariantów, opcją bardziej interesującą pracowników jest wariant 1 – finansowanie PZU przez pracodawcę”. Strona Związkowa nie użyła sformułowania, że któryś z przedstawionych wariantów jest bardziej interesujący od drugiego. Natomiast Strona związkowa powiedziała, że jest skłonna rozmawiać o finansowaniu PZU w dalszej części mediacji pod warunkiem, że końcowe porozumienie będzie dla nas w całości satysfakcjonujące.

Koleżanki i koledzy!!!!!!

1 lutego 2018 roku obyło się spotkanie negocjacyjne – I runda mediacji z udziałem zewnętrznego mediatora. Pierwsza część spotkania była poświęcona kwestiom technicznym dotyczących przebiegu mediacji. Następnie strona związkowa przedstawiła prezentację porównującą swoją propozycję wzrostu wynagrodzeń z propozycją pracodawcy. Strona pracodawcy podczas prezentacji prosiła o wyjaśnienie niektórych aspektów dotyczących przedstawianych wyliczeń. Kolejne wystąpienie było ze strony pracodawcy, która przedstawiła nową propozycje wzrostu wynagrodzeń w  dwóch wariantach. Propozycja pracodawcy  przewiduje w pierwszym wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 4,5%, finansowaniu grupowego ubezpieczenia na życie w wysokości 59zł oraz finansowaniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) w wysokości 1%. W drugim wariancie wzrost wynagrodzenia zasadniczego 5,5% i finansowanie PPE w wysokości 1%. Mimo dużej rozbieżności między propozycjami, strony zadeklarowały chęć osiągnięcia porozumienia, dlatego  przeanalizują swoje propozycje i umówiły termin spotkania roboczego na 9 lutego (bez udziału mediatora) oraz drugą turę mediacji na 19 lutego, jako pierwszy termin pasujący każdej z trzech stron.