Pisma do pracowników

Koleżanki i Koledzy,

W związku ze złożonym pismem z dnia 05.02.2021r (TUTAJ) o czym Was informowaliśmy wcześniej pracodawca w dniu 12.02.2021 odniósł się do niego (TUTAJ). W swoim piśmie uznał powstanie sporu zbiorowego wyłącznie na podstawie żądania dotyczącego dodatku stażowego a pozostałe nasze żądania podważył w całości.

Naszym zdaniem ta interpretacja jest niewłaściwa w związku z tym odpowiedzieliśmy pracodawcy pismem (TUTAJ) w dniu 19.02.2021r. oraz poinformujemy o tym  Państwową Inspekcję Pracy, aby zarejestrowała spór zbiorowy z wszystkimi naszymi żądaniami.

Komisja Zakładowa

 

Koleżanki i Koledzy,

Sytuacja negocjacyjna uległa zmianie. Jak wiecie proces negocjacji, to dążenie do zawarcia porozumienia, które w jak największym stopniu spełnia oczekiwania obu stron. Z naszej strony poczyniliśmy starania, które polegały na zmianach postulatów tak, aby również uwzględniały propozycje pracodawcy. Natomiast pracodawca, oprócz tego, że zwleka z organizacją spotkań negocjacyjnych, to nie zmienił swoich propozycji, aby zbliżyć się do zawarcia porozumienia.

Na ostatnim spotkaniu 28.01.2021 roku przekazaliśmy pracodawcy zweryfikowane postulaty o czym informowaliśmy Was we wcześniejszym komunikacie. Oczekiwaliśmy od pracodawcy, że odniesie się do nich do 4 lutego 2021 roku. Niestety nie otrzymaliśmy od pracodawcy żadnej odpowiedzi, nawet takiej, że potrzebuje na to więcej czasu.

W związku z tym w dniu dzisiejszym 05.02.2021r. złożyliśmy do pracodawcy pismo (TUTAJ) wzywające do zawarcia porozumienia na podstawie art. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 123).

Komisja Zakładowa

Koleżanki i Koledzy, ZWIĄZKOWCY!!!

W dniu 13.01.2021r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne z pracodawcą. Więcej szczegółów na grupie WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY.

Koleżanki i Koledzy, ZWIĄZKOWCY!!!

W dniu 28.01.2021r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne z pracodawcą. Więcej szczegółów na grupie WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY.

Koleżanki i Koledzy, ZWIĄZKOWCY!!!

W dniu 17.12.2020r. odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne z pracodawcą. Więcej szczegółów na grupie WSPANIAŁE MIEJSCE PRACY.