Pisma do pracowników

Koleżanki i Koledzy,

Spotkanie z pracodawcą, które odbyło się 30 października br., dotyczyło tematu wykonania planu produkcji w ostatnich miesiącach.

Przekazaliśmy Wasze uwagi dotyczące planowanej produkcji versus obecne możliwości produkcyjne oraz  mnożnik wykonania planu, który pomimo dużego zaangażowanie większości z Was i wysokiej premii indywidualnej, obniża ją o kilka procent.

Koleżanki i koledzy,

W dniu 16 listopada  (sobota) br. o godz. 12:00 przed siedzibą firmy Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie odbędzie się pikieta, organizowana przez Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach S.A. Sytuacja ta jest efektem braku zawarcia porozumienia z Pracodawcą, pomimo wielomiesięcznych, trudnych negocjacji.

Jako Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań popieramy działania naszych kolegów z Solaris Bus & Coach S.A. i w związku z tym zorganizujemy wyjazd z przed naszej firmy 16 listopada  (sobota) br. o godz. 11:30. Powrót około godziny 13:30. Zachęcamy wszystkich naszych członków do udziału - pokażmy, że jesteśmy Solidarni!!!

Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 516-104-475.

Informujemy, że ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie w latach ubiegłych, w tym roku piknik Solidarności nie odbędzie się. Niemniej w przyszłym roku NSZZ „Solidarność” będzie obchodzić 40-lecie istnienia, a nasza Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań będzie obchodzić 10 rocznicę. Już w tej chwili Komisja Zakładowa wraz z delegatami zastanawiają się nad formą uczczenia tych jubileuszy. Jak tylko szczegóły będą nam znane poinformujemy Was o nich.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa

W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej z pracodawcą.
Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące:

Realizacji wykonania planu w miesiącach maj i czerwiec.

Wykonanie planu w 100% w miesiącach gdy temperatura na dworze przekracza ponad 30⁰C jest bardzo ciężkie i wymagające dużego wysiłku wszystkich pracowników. Niestety, pomimo dużego zaangażowania wynik za maj był słaby, a w czerwcu jest jeszcze gorzej.
Zapytaliśmy kierownictwo co było i jest powodem braku realizacji planu? W odpowiedzi otrzymaliśmy serię danych i wykresów wskazujących na problemy z materiałami, maszynami oraz informację, że wysoka absencja ma duży wpływ na realizację planu. Dodatkowo plan został ścięty o 20tyś. ale pomimo tego nadal wynik jest daleki od celu.
Szef produkcji  twierdzi, że słaby wynik jest spowodowany wieloma przyczynami na różnych wydziałach, a dokładnych informacji udzielą liderzy komórek, gdyż jak twierdzi, są oni dobrze zorientowani.

Obniżania operatorom premii 20% w czerwcu.

Społeczni Inspektorzy Pracy - ich zadania, prawa i obowiązki. Dlaczego praca SIP - owców jest tak ważna i potrzebna?
Jacek Kosiak z Radio Poznań rozmawia z Jackiem Strzyżewskim z Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu oraz z społecznymi inspektorami Zbigniewem Zawitowskim z Politechniki Poznańskiej oraz Pawłem Marciniakiem z Bridgestone Poznań.
Cały wywiad TUTAJ.