Pisma do pracowników

Koleżanki i koledzy,

Pandemia COVID-19 spowodowała spadek produkcji w naszym zakładzie czego konsekwencją jest obniżenie wynagrodzeń. Jako Organizacja Związkowa złożyliśmy do pracodawcy wniosek o przesunięcie czerwcowej wypłaty świadczenia urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłacenie go w wysokości 1000zł w miesiącu maju br. Gdy dojdziemy w tej kwestii do porozumienia z pracodawcą, kwota ta zasili budżety domowe pracowników Bridgestone Poznań, a oprócz tego w tym roku będziemy mogli jeszcze liczyć na kolejne świadczenie w wysokości około 500zł.

W 2019r. i 2020r. została odmrożona podstawa do obliczenia odpisu na ZFŚS, oraz zwiększyła się do 1000zł kwota zwolniona z podatku. W związku z tym w 2020 roku odpis wynosi 1 550,26 zł/osobę.

Koleżanki i koledzy!!!

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie, w dniach 8 i 9 kwietnia 2020r odbyły się spotkania Organizacji Związkowej z Pracodawcą w celu wypracowania rozwiązań dotyczących postoju fabryki według obecnie założonego planu produkcji na najbliższe miesiące.

Propozycja pracodawcy obejmowała obniżenie podstawy wynagrodzenia za czas postoju o 25% w okresie od 1 kwietnia do 28 września. Intencją pracodawcy jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Aby je otrzymać Pracodawca musiał podpisać porozumienie ze stroną związkową dotyczące obniżenia wynagrodzenia postojowego. Gdy pracodawca otrzyma rządowe dofinansowanie na danego pracownika nie będzie mógł go zwolnić przez najbliższe 6 miesięcy. Pracodawca przedstawił również miesięczne koszty wynagrodzeń postojowych, pracowników systemu 4/3 stanowiących wartość 612 wynagrodzeń zasadniczych operatorów.

W dniu dzisiejszym, spotkaliśmy się z Dyrektorem aby przekazać uwagi, które od Was otrzymaliśmy. Dotyczyły one wprowadzonych działań prewencyjnych w temacie COVID-19. Poinformowaliśmy o zauważonych brakach środków higieny w toaletach, zwłaszcza w czasie weekendu. Zwróciliśmy także uwagę na współdzielone urządzenia służbowe, telefony, skanery itp., które są przekazywane pomiędzy pracownikami różnych zmian i mogą być potencjalnymi nośnikami wirusów. Powiedzieliśmy również o potrzebie udostępnienia Wam środków aby każdy miał możliwość (zwłaszcza na zmianie zmian) zdezynfekowania na maszynach miejsc takich jak: panele, przyciski uchwyty, poręcze, czyli tam gdzie występuje bezpośredni kontakt przy ich obsłudze. Nasze zgłoszenia zostały przyjęte przez zarząd fabryki z należytą uwagą. Pracodawca oświadczył, że zostaną podjęte kroki w celu poprawy tej sytuacji, a także wprowadzone wszystkie możliwe środki w celu zabezpieczenia pracowników przed przedostaniem się wirusa COVID-19 na teren naszego zakładu. Prosimy Was o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji o prawdopodobnych zachorowaniach wśród naszych pracowników – powoduje to niepotrzebne negatywne emocje i strach. Na dzień 16 marca br. Sanepid nie potwierdził u żadnego z naszych pracowników obecności wirusa, także tych którzy odbywają kwarantannę. W celu wyeliminowania kolejnego potencjalnego źródła rozprzestrzeniania wirusa dziś zostały wyłączone z użytku dystrybutory z wodą, a w to miejsce pracownikom jest wydawana woda butelkowana, o czym zapewnił nas szef produkcji. Profilaktyką stosowaną jest domowa kwarantanna i tych zaleceń pracodawca chce przestrzegać. Jak wiadomo nie każdy nosiciel wirusa musi mieć objawy, a zwłaszcza we wczesnym stadium zarażenia. Wobec powyższego, apelujemy do osób, które miały potencjalną styczność z osobą zarażoną lub przyjechały zza granicy krótko przed 15.03.2020r. o rozsądek i odpowiedzialność społeczną. Dyrektor zapewnił nas, że wszystkie fabryki Bridgestone w Europie pracują i tak jak my borykają się ze zwiększoną absencją chorobową. Dodatkowo w razie pojawienia się realnego zagrożenia, Pracodawca podpisał umowę ze specjalistyczną firmą zajmującą się odkażaniem i dezynfekcją. Wszelkie braki środków czystości zgłaszajcie bezpośrednio do swoich przełożonych, którzy mają możliwości ich uzupełnienia.

Miejmy na uwadze zdrowie nasze, naszych bliskich i współpracowników stosując się do obowiązujących zasad profilaktyki w naszej fabryce.

Koronawirus: informacje i zalecenia.

W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą na Świecie spowodowaną pandemią koronawirusa, w dniu 20 marca br. odbyło się spotkanie z Pracodawcą w celu omówienia podjęcia kroków zmierzających do ustalenia warunków spowolnienia i postoju fabryki w najbliższym czasie, tak aby sytuacja ta miała jak najmniej negatywne skutki dla Pracowników i firmy. Szczegóły porozumienia TUTAJ.

Koleżanki i koledzy,

W ostatnim czasie nasz Pracodawca z premedytacją łamie Prawa Pracowników oraz Związku Zawodowego. Pracodawca nie może lekceważyć NASZYCH PRAW PRACOWNICZYCH, które są zapisane w ustawach i obowiązują w Polsce.

Nie możemy pozostać obojętni na takie działania. W dniu 05.03.2020r. wystosowaliśmy do Dyrektora pismo (TUTAJ), w którym jako Związek dialogu społecznego, ostatecznie wzywamy do zmiany polityki i respektowania PRAW PRACOWNIKÓW.

Pracodawca nakazuje swoim pracownikom przestrzegać zasad jakościowych i BHP, a sam daje nam taki przykład.