Pisma do pracowników

Koleżanki i Koledzy, 

Do Waszej wiadomości przekazujemy, że jako Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Bridgestone Poznań, otrzymaliśmy podziękowania za udzielone wsparcie dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu im. Józefa Strusia.

Koleżanki i Koledzy!!!

Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc dla naszego kolegi Adama Manysiaka. Na pewno wielu z Was miało okazje go poznać, Adam był wieloletnim pracownikiem naszej firmy (dział wytłaczania) oraz członkiem NSZZ "Solidarność". Od maja 2020r. podjął pracę u nowego pracodawcy jednak sytuacja zdrowotna, skomplikowała życie jemu i jego rodzinie. Dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o przyłączenie się do zbiórki:

https://pomagam.pl/dlamanysia?fbclid=IwAR13s2DU3hihfgqVCem28PkMQhgfGRtfWmukW6L8Y850BaGVul2udKjZXdc

Koleżanki i Koledzy

W dniu 30.04.2020r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy.

Z uwagi na interpretację Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP), które rozpatrują wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w trakcie przestoju ekonomicznego wynikającego z ustawy COVID nie jest możliwe ubieganie się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez Pracodawcę na podstawie zawartego ze strona Związkową w dniu 9 kwietnia 2020r. porozumienia w sprawie wprowadzenia postoju ekonomicznego oraz innych działań.

W związku z powyższym w dniu 30.04.2020r. podpisaliśmy porozumienie, którego założenia nie uległy zmianie w stosunku do porozumienia z dnia 9.04.2020r., czyli nie uległy zmianie warunki wynagradzania pracowników w czasie postoju ekonomicznego. Treść nowego porozumienia TUTAJ.

Koleżanki i Koledzy,

W związku z informacją przekazaną Pracownikom przez Pracodawcę o uruchomieniu od 1 maja 2020r. systemu X-Primer, złożyliśmy w dniu 12.05.2020r. do Pracodawcy pismo (TUTAJ) w celu uzgodnienia zapisów regulaminowych.

Jako Organizacja w piśmie z dnia 19.03.2020r. (TUTAJ), przekazaliśmy Pracodawcy, zebrane od Was uwagi i zagrożenia związane z wdrażaniem nowego systemu. Niestety do dnia dzisiejszego zmiany w Regulaminie Pracy nie zostały uzgodnione.

Koleżanki i Koledzy!!!

Wspólnie z Pracodawcą uzgodniliśmy, że świadczenie z ZFŚS będzie wypłacone w maju, a nie jak to bywało w przeszłości w lipcu. Płatność zostanie zrealizowana krótko po tym gdy zostanie zakończone zbieranie wniosków. Wnioski o świadczenie wakacyjne należy złożyć do 8 maja br. – informacja o sposobie składania wniosków była przekazana do wiadomości pracowników poprzez wewnątrzzakładowe kanały informacyjne. Świadczenie uzgodniliśmy w wysokości 800,- zł. Wpłynęły na to następujące aspekty:

  • nie wiemy jak dalej będzie rozwijała się sytuacja związana z COVID-19, więc jeśli będzie taka konieczność możemy kolejny raz uruchomić świadczenie w przyszłości,
  • niewykorzystana kwota nie przepada, pozostaje w budżecie ZFŚS,
  • większe świadczenie świąteczno-noworoczne, jego wysokość będzie uzależniona od dostępnych środków w ZFSŚ (tzn. jeśli będzie wystarczająca ich ilość, to będzie ono mogło być wyższe niż w poprzednich latach).

Chcemy również uzupełnić informację o kwocie zwolnionej z podatku dochodowego od świadczeń z ZFŚS, która wzrosła do 2000,- zł. Kwota ta jest zwolniona z podatku w 2020 i 2021 roku i wynika z ustawy, tzw. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ. Zmianie nie uległa podstawa do obliczenia odpisu na ZFŚS.