Koleżanki i Koledzy,

Poniższy przykład przedstawia propozycję pracodawcy dotyczącą wprowadzenia WSPÓŁCZYNNIKA zależności TICKETU od BUDŻETU.