1. Równy wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 2% + średni wzrost wynagrodzeń w oparciu o ocenę roczną w 2021r o 1,4%. W sumie 3,4% według prognoz na 2021r.
  2. Porozumienie tylko na rok.
  3. Każdorazowy i równy wzrost wynagrodzeń pracowników o 3% przy awansie na poszczególne poziomy zaszeregowania,
  4. Wdrożenie ustalonych w porozumieniu z 2018 roku lub nowych zasad awansów dla magazynierów na warunkach nie gorszych niż dla operatorów.
  5. Zachowanie i wprowadzenie do wewnętrznych regulaminów na czas nieokreślony, na warunkach nie mniej korzystnych od dotychczasowych: świadczenia ubezpieczeniowego finansowanego przez Pracodawcę (PZU), dodatku do sobót, dodatku transportowego, dodatku rocznego w wysokości 3000zł, PPE.
  6. Dostosowanie tabel stawek operatorów/magazynierów i techników do aktualnych wynagrodzeń obowiązujących w Bridgestone Poznań, z uwzględnieniem ustalonego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2021 r.

NIE DLA WYŁĄCZNIE ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA ! ! !

NIE DLA DODATKOWEGO WSPÓŁCZYNNIKA DO PREMII 20% (TICKET/BUDŻET) ! ! !

NIE DLA DODATKOWEGO MNOŻNIKA REALIZACJ BUDŻETU ! ! !