Postulaty Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. na dzień 9 marca 2021 roku.

 1. Równy wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników + średni wzrost wynagrodzeń w oparciu o ocenę roczną w 2021r.
 2. Porozumienie tylko na rok.
 3. Każdorazowy i równy wzrost wynagrodzeń pracowników o 3% przy awansie na poszczególne poziomy zaszeregowania,
 4. Wdrożenie ustalonych w porozumieniu z 2018 roku lub nowych zasad awansów dla magazynierów na warunkach nie gorszych niż dla operatorów.
 5. Zachowanie i wprowadzenie do wewnętrznych regulaminów na czas nieokreślony, na warunkach nie mniej korzystnych od dotychczasowych: świadczenia ubezpieczeniowego finansowanego przez Pracodawcę (PZU), dodatku do sobót, dodatku transportowego, dodatku rocznego w wysokości 3000zł, PPE.
 6. Dostosowanie tabel stawek operatorów/magazynierów i techników do aktualnych wynagrodzeń obowiązujących w Bridgestone Poznań, z uwzględnieniem ustalonego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w 2021 r.

 Uzasadnienie do postulatów:

 1. Nasza obecna (z 9 marca 2021r.) propozycja to około 5% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych (licząc według średniej operatorskiej) i oczywiście o czym komunikowaliśmy pracodawcę jest ona nadal do negocjacji.
  Dlaczego chcemy równego wzrostu dla wszystkich pracowników? Oczywiście mamy na uwadze, że pracodawca nie uzyskał takiego przychodu jaki sobie zaplanował w budżecie i poniósł straty. Jednakże my jako pracownicy również je ponieśliśmy. Każdy pracownik odczuł wzrost cen w 2020 roku (tzw. Inflacja 3,4%). W 2020 roku wzrost wynagrodzeń w naszej firmie był oparty o raport firmy Mercer. W tym roku pracodawca proponuje wzrost wynagrodzeń średnio o 2%. Oznacza to, że jeden pracownik może otrzymać 0%, a drugi 4%. Być może taki rozkład byłby sprawiedliwy lecz w okresie pandemii wielu z nas chorowało było na kwarantannach i ciężko było wypracować dobre wyniki jak i ocenę. Zwłaszcza gdy wykonywaliśmy swoją pracę z maseczką na twarzy i świadomością możliwości zarażenia się koronawirusem. Wzrosły koszty dojazdów do pracy. Nasza fabryka miała najmniej postoju ze wszystkich lokalizacji europejskich i tym samym jako pracownicy wypracowaliśmy najwięcej z całej grupy.
  Propozycja pracodawcy na rok 2021r. nie jest oparta o raport firmy Mercer. Prognoza firmy Mercer na 2021 rok wynosi 3,4%. W kolejnych latach 2022 i 2023 pracodawca proponuje wzrost wynagrodzeń w oparciu o PROGNOZY firmy Mercer przy założeniu wykonania budżetu na poziomie =>90%.
  Proponujemy oprócz stałej kwoty średni wzrost wynagrodzeń w oparciu o ocenę roczną.
 2. Z uwagi na niepewną sytuację na rynku, proponujemy podpisanie porozumienia wyłącznie na jeden rok. Naszym zdaniem jest to korzystne dla obu stron.
 3. W porozumieniu z 2018r był ustalony wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 3%-5% na stawki T1-T3. Dlatego proponujemy wzrost wynagrodzeń przy awansie na poszczególne poziomy zaszeregowania na poziomie 3%.
 4. W porozumieniu z 2018 roku zostały ustalone kryteria awansów dla magazynierów lecz pracodawca ich nie wdrożył.
 5. Proponujemy wpisanie wszystkich benefitów do regulaminu wynagradzania tak, aby pracownicy mieli zapewnioną stabilizację na przyszłość.
 6. Obecne stawki w tabelach obowiązują od 2018 roku i nie były one waloryzowane.

Pracodawca w żadnym swoim komunikacie nie informuje pracowników o wszystkich swoich propozycjach. Mianowicie chce wprowadzić dodatkowy współczynnik do premii 20% (ticket/budżet) oraz linowe spłaszczenie mnożnika wykonania planu.