Koleżanki i Koledzy,

W związku ze złożonym pismem z dnia 05.02.2021r (TUTAJ) o czym Was informowaliśmy wcześniej pracodawca w dniu 12.02.2021 odniósł się do niego (TUTAJ). W swoim piśmie uznał powstanie sporu zbiorowego wyłącznie na podstawie żądania dotyczącego dodatku stażowego a pozostałe nasze żądania podważył w całości.

Naszym zdaniem ta interpretacja jest niewłaściwa w związku z tym odpowiedzieliśmy pracodawcy pismem (TUTAJ) w dniu 19.02.2021r. oraz poinformujemy o tym  Państwową Inspekcję Pracy, aby zarejestrowała spór zbiorowy z wszystkimi naszymi żądaniami.

Komisja Zakładowa