Koleżanki i Koledzy,

Sytuacja negocjacyjna uległa zmianie. Jak wiecie proces negocjacji, to dążenie do zawarcia porozumienia, które w jak największym stopniu spełnia oczekiwania obu stron. Z naszej strony poczyniliśmy starania, które polegały na zmianach postulatów tak, aby również uwzględniały propozycje pracodawcy. Natomiast pracodawca, oprócz tego, że zwleka z organizacją spotkań negocjacyjnych, to nie zmienił swoich propozycji, aby zbliżyć się do zawarcia porozumienia.

Na ostatnim spotkaniu 28.01.2021 roku przekazaliśmy pracodawcy zweryfikowane postulaty o czym informowaliśmy Was we wcześniejszym komunikacie. Oczekiwaliśmy od pracodawcy, że odniesie się do nich do 4 lutego 2021 roku. Niestety nie otrzymaliśmy od pracodawcy żadnej odpowiedzi, nawet takiej, że potrzebuje na to więcej czasu.

W związku z tym w dniu dzisiejszym 05.02.2021r. złożyliśmy do pracodawcy pismo (TUTAJ) wzywające do zawarcia porozumienia na podstawie art. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 123).

Komisja Zakładowa