Koleżanki i Koledzy

W dniu 30.04.2020r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Pracodawcy.

Z uwagi na interpretację Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP), które rozpatrują wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w trakcie przestoju ekonomicznego wynikającego z ustawy COVID nie jest możliwe ubieganie się o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez Pracodawcę na podstawie zawartego ze strona Związkową w dniu 9 kwietnia 2020r. porozumienia w sprawie wprowadzenia postoju ekonomicznego oraz innych działań.

W związku z powyższym w dniu 30.04.2020r. podpisaliśmy porozumienie, którego założenia nie uległy zmianie w stosunku do porozumienia z dnia 9.04.2020r., czyli nie uległy zmianie warunki wynagradzania pracowników w czasie postoju ekonomicznego. Treść nowego porozumienia TUTAJ.