Koleżanki i koledzy,

Pandemia COVID-19 spowodowała spadek produkcji w naszym zakładzie czego konsekwencją jest obniżenie wynagrodzeń. Jako Organizacja Związkowa złożyliśmy do pracodawcy wniosek o przesunięcie czerwcowej wypłaty świadczenia urlopowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłacenie go w wysokości 1000zł w miesiącu maju br. Gdy dojdziemy w tej kwestii do porozumienia z pracodawcą, kwota ta zasili budżety domowe pracowników Bridgestone Poznań, a oprócz tego w tym roku będziemy mogli jeszcze liczyć na kolejne świadczenie w wysokości około 500zł.

W 2019r. i 2020r. została odmrożona podstawa do obliczenia odpisu na ZFŚS, oraz zwiększyła się do 1000zł kwota zwolniona z podatku. W związku z tym w 2020 roku odpis wynosi 1 550,26 zł/osobę.