Koleżanki i koledzy!!!

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie, w dniach 8 i 9 kwietnia 2020r odbyły się spotkania Organizacji Związkowej z Pracodawcą w celu wypracowania rozwiązań dotyczących postoju fabryki według obecnie założonego planu produkcji na najbliższe miesiące.

Propozycja pracodawcy obejmowała obniżenie podstawy wynagrodzenia za czas postoju o 25% w okresie od 1 kwietnia do 28 września. Intencją pracodawcy jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Aby je otrzymać Pracodawca musiał podpisać porozumienie ze stroną związkową dotyczące obniżenia wynagrodzenia postojowego. Gdy pracodawca otrzyma rządowe dofinansowanie na danego pracownika nie będzie mógł go zwolnić przez najbliższe 6 miesięcy. Pracodawca przedstawił również miesięczne koszty wynagrodzeń postojowych, pracowników systemu 4/3 stanowiących wartość 612 wynagrodzeń zasadniczych operatorów.

Jako Organizacja wnioskowaliśmy o przedłużenie wszystkich kończących się w tym okresie umów na czas określony. Pracodawca nie może dać gwarancji, że przedłuży te umowy ze wszystkimi pracownikami. Jednakże po podpisaniu porozumienia nie rozważa zwolnień grupowych.

Jak wiecie obecna sytuacja nie jest dobra i dlatego muszą być wprowadzone wszelkie możliwe rozwiązania, które pomogą ograniczyć negatywne skutki kryzysu dla pracowników a także dla pracodawcy.

Uzgodniliśmy z pracodawcą warunki postoju ekonomicznego oraz zasady dotyczące premii, które uległy zmianie od 1 kwietnia br.

Wynagrodzenie postojowe:

  •  dotychczas (kwiecień 2020r.) było wypłacane w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 maja będzie ono umniejszone o 15% przy postoju do 7 dni średnio na miesiąc w okresie dwumiesięcznym. Jeżeli w tych dwóch miesiącach będzie średnio więcej niż siedem dni postoju, to za każdy dzień dodatkowy postoju  wynagrodzenie postojowe wzrośnie o 1%.

Od 1 maja premia 20%:

  •  dla pracowników systemów zmianowych 4/3 (8h) i 4/2 (12h) będzie naliczana zgodnie z Regulaminem Wynagradzania.
  •  dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku będzie naliczana na zasadach z porozumienia z dnia 20 marca 2020r.

Zróżnicowanie wynika z tego, iż pracownicy zmianowi mają 7 dni postojowych tj. 1/3 etatu. Pracownicy pracujący od poniedziałku od piątku mają 3 dni postojowe tj. 1/7 etatu.

Jako Organizacja złożymy wniosek o przesunięcie wypłaty świadczenia na maj 2020r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tak aby częściowo zrekompensować niższe wynagrodzenia.

Treść Porozumienia TUTAJ