W dniu dzisiejszym, spotkaliśmy się z Dyrektorem aby przekazać uwagi, które od Was otrzymaliśmy. Dotyczyły one wprowadzonych działań prewencyjnych w temacie COVID-19. Poinformowaliśmy o zauważonych brakach środków higieny w toaletach, zwłaszcza w czasie weekendu. Zwróciliśmy także uwagę na współdzielone urządzenia służbowe, telefony, skanery itp., które są przekazywane pomiędzy pracownikami różnych zmian i mogą być potencjalnymi nośnikami wirusów. Powiedzieliśmy również o potrzebie udostępnienia Wam środków aby każdy miał możliwość (zwłaszcza na zmianie zmian) zdezynfekowania na maszynach miejsc takich jak: panele, przyciski uchwyty, poręcze, czyli tam gdzie występuje bezpośredni kontakt przy ich obsłudze. Nasze zgłoszenia zostały przyjęte przez zarząd fabryki z należytą uwagą. Pracodawca oświadczył, że zostaną podjęte kroki w celu poprawy tej sytuacji, a także wprowadzone wszystkie możliwe środki w celu zabezpieczenia pracowników przed przedostaniem się wirusa COVID-19 na teren naszego zakładu. Prosimy Was o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych informacji o prawdopodobnych zachorowaniach wśród naszych pracowników – powoduje to niepotrzebne negatywne emocje i strach. Na dzień 16 marca br. Sanepid nie potwierdził u żadnego z naszych pracowników obecności wirusa, także tych którzy odbywają kwarantannę. W celu wyeliminowania kolejnego potencjalnego źródła rozprzestrzeniania wirusa dziś zostały wyłączone z użytku dystrybutory z wodą, a w to miejsce pracownikom jest wydawana woda butelkowana, o czym zapewnił nas szef produkcji. Profilaktyką stosowaną jest domowa kwarantanna i tych zaleceń pracodawca chce przestrzegać. Jak wiadomo nie każdy nosiciel wirusa musi mieć objawy, a zwłaszcza we wczesnym stadium zarażenia. Wobec powyższego, apelujemy do osób, które miały potencjalną styczność z osobą zarażoną lub przyjechały zza granicy krótko przed 15.03.2020r. o rozsądek i odpowiedzialność społeczną. Dyrektor zapewnił nas, że wszystkie fabryki Bridgestone w Europie pracują i tak jak my borykają się ze zwiększoną absencją chorobową. Dodatkowo w razie pojawienia się realnego zagrożenia, Pracodawca podpisał umowę ze specjalistyczną firmą zajmującą się odkażaniem i dezynfekcją. Wszelkie braki środków czystości zgłaszajcie bezpośrednio do swoich przełożonych, którzy mają możliwości ich uzupełnienia.

Miejmy na uwadze zdrowie nasze, naszych bliskich i współpracowników stosując się do obowiązujących zasad profilaktyki w naszej fabryce.

Koronawirus: informacje i zalecenia.