W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie członków Komisji Zakładowej z pracodawcą.
Na spotkaniu poruszone zostały tematy dotyczące:

Realizacji wykonania planu w miesiącach maj i czerwiec.

Wykonanie planu w 100% w miesiącach gdy temperatura na dworze przekracza ponad 30⁰C jest bardzo ciężkie i wymagające dużego wysiłku wszystkich pracowników. Niestety, pomimo dużego zaangażowania wynik za maj był słaby, a w czerwcu jest jeszcze gorzej.
Zapytaliśmy kierownictwo co było i jest powodem braku realizacji planu? W odpowiedzi otrzymaliśmy serię danych i wykresów wskazujących na problemy z materiałami, maszynami oraz informację, że wysoka absencja ma duży wpływ na realizację planu. Dodatkowo plan został ścięty o 20tyś. ale pomimo tego nadal wynik jest daleki od celu.
Szef produkcji  twierdzi, że słaby wynik jest spowodowany wieloma przyczynami na różnych wydziałach, a dokładnych informacji udzielą liderzy komórek, gdyż jak twierdzi, są oni dobrze zorientowani.

Obniżania operatorom premii 20% w czerwcu.

W związku z doniesieniami od pracowników, które dotyczyły rzekomego polecenia obniżania operatorom premii 20% za miesiąc czerwiec przez liderów komórek, zapytaliśmy kierownictwo czy to prawda.
Szef produkcji zaprzeczył temu, że jest nakaz obniżania premii za tzw. ”byle co” i nieuwzględnianie problemów maszynowych zgodnie z zapisami porozumienia. Jednakże uważa, że średnia wysokość premii powinna odzwierciedlać wynik fabryki.
W związku z tym, że niepokój pracowników o ich premie jest zrozumiały, a w każdej plotce jest ziarno prawdy informujemy, że każdy pracownik ma prawo wiedzieć jak jest oceniany, za co jest oceniany – co dokładnie miało wpływ na wysokość premii. Te wszystkie informacje każdy może uzyskać u swojego lidera komórki. Jeśli on nie będzie chciał lub potrafił udzielić informacji, wówczas należy pójść do przełożonego o szczebel wyżej. Wszelkie problemy z uzyskaniem powyższych informacji prosimy zgłaszać bezpośrednio do członków komisji zakładowej z informacją, który przełożony nie chce udzielić informacji i dlaczego.

Ustalenia kryteriów premii 20% ( Cel 1, BHP i 4S)

 Pracodawca zaproponował zmiany celu 1 kryteriów premii 20% dotyczącego BHP i 4S polegającej na zaostrzeniu zasad przyznawania premii za rażące naruszanie przepisów BHP. W tej kwestii nie osiągnęliśmy porozumienia, dlatego temat ten będzie nadal przedmiotem naszych rozmów na kolejnym spotkaniu.

Przekazania danych płacowych z Mercera

Do dnia dzisiejszego firma nie przekazała związkowi zawodowemu raportu płacowego firmy Mercer. W związku z tym ponownie poprosiliśmy Pracodawcę o ten dokument – przekazanie stronie związkowej tych danych jest  realizacją zapisu w porozumieniu z dnia 28.03.2018 roku i zgodnie z nim powinny być przekazane do końca marca 2019 roku.

Udzielania dodatkowej przerwy w pracy

Otrzymaliśmy zgłoszenia, że niektórzy liderzy odmawiają dodatkowej przerwy np. ze względu na brak możliwości podmiany. Informujemy, że dodatkowa przerwa w pracy nie wynika z przepisów prawa  lecz powinna wynikać z troski o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Dodatkowa przerwa w pracy powinna i ma być stosowana w ciężkich warunkach gdy wysoka temperatura na hali powoduje mocne osłabienie organizmu pracownika.

Na spotkaniu zostało poruszonych jeszcze kilka tematów ściśle związanych z ogólnym traktowaniem pracowników.

Czas spotkania nie wystarczył, by omówić i doprecyzować wszystkie tematy, dlatego zaproponowaliśmy spotkanie 27 czerwca br. – czekamy na potwierdzenie terminu.