Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że polisa ubezpieczeniowa PZU dla członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań wygasa z dniem 30.06.2019r.

Komisja Zakładowa podpisała umowę z firmą AVIVA, która będzie obsługiwała polisę od 1 lipca 2019 roku. Członkowie, którzy podpiszą deklaracje do 10 czerwca 2019roku będą mieli zachowaną ciągłość ubezpieczenia i nie będą objęci karencją u nowego ubezpieczyciela.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do wypełnienia deklaracji i złożenia jej w biurze związkowym do 10 czerwca 2019r. Deklaracje można otrzymać od delegatów na swoich wydziałach (lista TUTAJ) lub bezpośrednio w biurze Organizacji biurowiec I piętro pokój 133. 
Szczegóły i warunki ubezpieczenia TUTAJ.