Koleżanki i Koledzy,

W związku z podjęciem przez Pracodawcę tematu wprowadzenia próby pracy w systemie 12 godzinnym, przeprowadziliśmy wśród Was w sposób jawny sondaż, w którym zadaliśmy pytanie:
Czy chcesz spróbować pracy w systemie 12 godzinnym przez okres 3-4 miesięcy, po czym byłoby przeprowadzone referendum?

W naszym sondażu udział wzięło 1187 osób co stanowi około 85% wszystkich pracowników pracujących w systemie 4 brygadowym 3 zmianowym (ośmiogodzinny). Byliśmy na wszystkich wydziałach i brygadach wśród osób, których dotyczyłaby ewentualna zmiana.

W wyniku tego badania 585 osób opowiedziało się „ZA” podjęciem próby pracy po 12 godzin co daje 49,28% badanych (szczegółowe wyniki TUTAJ).

Wynik sondażu wskazuje, że większa część pracowników, których zmiana miałaby dotyczyć nie chce spróbować pracy w systemie 12h. W związku z tym Komisja Zakładowa będzie przeciwna wprowadzeniu, nawet na próbę, dwunastogodzinnego systemu pracy. Mimo to nie wykluczamy zmiany jeśli uda się wypracować alternatywne rozwiązanie, które byłoby akceptowane przez większość załogi.

Uważamy, że żaden system zmianowy 4 brygadowy nie jest idealny lecz każda tak znacząca zmiana, musi być konsultowana w sposób transparentny z pracownikami.

Mając na uwadze możliwość negatywnego wpływu na zdrowie przy dwunastogodzinnym systemie pracy, zwróciliśmy się z prośbą o ekspertyzę i wydanie opinii w tym temacie do specjalistów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP) (pismo TUTAJ).