Koleżanki i Koledzy!!!

Pracodawca podjął sondażowe działania aby sprawdzić jakie są preferencje pracowników co do zmiany kalendarza na inny. Jednak w tym sondażu nie ma opcji, że pracownik chciałby pozostać przy obecnym, co wskazuje na jego tendencyjność. Dodatkowo niektórzy przełożeni sugerują pracownikom, że są zobowiązani do wybrania jednej z powyższych wersji. Oczywiście żadne prawo nie obliguje pracownika aby musiał odpowiadać na pytanie na które każda zaproponowana odpowiedź jest sprzeczna z jego przekonaniem. Dlatego z informacji jakie uzyskaliśmy z działu HR przełożony może zapisać w uwagach, że pracownik nie jest zainteresowany żadną opcją po za tą w której obecnie pracuje.

Uważamy, że tak sformułowany sondaż jest niemiarodajny, gdyż niektórzy czując presję ze strony swojego przełożonego zaznaczając opcję wbrew swojej woli. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, Organizacja w najbliższym czasie przeprowadzi własny sondaż, który będzie transparenty i nie będzie budził żadnych podejrzeń.

Jako Zarząd Organizacji nie będziemy podejmować decyzji o podpisaniu zgody na wprowadzenie innego systemu pracy na podstawie własnych przekonań tylko na podstawie głosu wszystkich pracowników. Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność w BSPZ to WSZYSCY CZŁONKOWIE a nie siedem osób z Komisji Zakładowej. Jeśli ktoś tego nie rozumie to trudno. Dlatego w tak ważnej sprawie, która dzieli pracowników i wzbudza duże emocje chcemy zapytać WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW (których zmiana by dotyczyła) w sposób jawny, transparenty i nie budzący zastrzeżeń jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

W ten sposób zebrane informacje pokażą ilu pracowników jest za zmianą systemu pracy na 12h a ilu za pozostaniem przy obecnym 8h.