Koleżanki i koledzy!!!

2 lipca 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie członków Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Miejscem zjazdu była siedziba wielkopolskiej „Solidarności” przy ulicy Metalowej 7 w Poznaniu. Pierwsza część to złożenie przysięgi przez wszystkich członków Zarządu – naszą Organizację  reprezentowali: Tomasz Bartoszek i Zbigniew Adamczak. Kolejnym punktem było podjęcie uchwały o liczebności Prezydium Zarządu Regionu. Uchwalono, że Prezydium będzie się składało z 13 osób wraz z Przewodniczącym. W wyniku głosowania tajnego wśród wybranych do prezydium został - Zbigniew Adamczak. Zbyszek został także wybrany na Zastępcę Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Ponadto w dniach 14-15.06.2018r na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCH) w wyborach Zbigniew Adamczak został wybrany na z-ce Przewodniczącego KSPCH a Tomasz Bartoszek na członka Komisji Rewizyjnej KSPCH.