Koleżanki i koledzy,

W dniu 27 czerwca 2018r. zostało podpisane porozumienie dotyczące kryteriów awansów T1-T2 i premii 20%. W związku z tym z wynagrodzeniem za czerwiec zostanie wypłacony dodatek 1200zł. Zmiana systemu wynagrodzeń z godzinowego na miesięczny wejdzie w życie z dniem 01 września 2018r.
Treść porozumienia TUTAJ.

Z poważaniem
Komisja Zakładowa