Koleżanki i koledzy!!!

25 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Strony doszły do porozumienia w ustaleniu kryteriów nowej 20% premii na wszystkich wydziałach. Jeżeli do środy 27 czerwca br., zostanie uzgodniona i podpisana przez strony treść porozumienia w tym temacie, to z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec będzie wypłacony dodatek 1 200 złotych. Natomiast zmiana w systemie wynagrodzeń z godzinowego na miesięczne nastąpi od 1 września 2018 roku.

Z poważaniem Komisja Zakładowa