Koleżanki i koledzy!!!

21 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą dotyczące ustalenia kryteriów nowej premii i awansów. Na większości działów kryteria są ustalone. Do doprecyzowania pozostał dział konfekcji. Następne spotkanie ustalone jest na 25 czerwca. Zgodnie z treścią porozumienia wyplata jednorazowego dodatku 1 200 zł oraz zmiana systemu wynagrodzeń nastąpi gdy kryteria nowej 20% premii oraz zasady awansów zostaną uzgodnione dla wszystkich wydziałów BSPZ.

Z poważaniem

Komisja Zakładowa