Koleżanki i koledzy!!!

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 roku ulegnie zmianie zakres grupowego ubezpieczenia dla członków NSZZ „Solidarność” w BSPZ finansowanej ze środków Organizacji Zakładowej.

W związku z tym prosimy wszystkich członków o przyjście do pomieszczenia ZZ (biurowiec, I piętro, pokój 133) aby podpisać nową deklarację do końca czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 13:15 – 14:45. Członkowie związku którzy do tej pory nie przystąpili do naszej polisy grupowego ubezpieczenia proszeni są o wypełnienie druku deklaracji i dostarczenie do pomieszczenia związkowego.

Nie podpisanie nowej deklaracji przed 1 lipca br., spowoduje brak możliwości wypłacenia świadczenia z tytułu zdarzeń obejmujących zakres ubezpieczenia grupowego.

Osoby, które np. z powodu choroby lub korzystające z urlopu będą nieobecne w pracy do końca czerwca  proszone są o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym – Zbigniew Adamczak tel. 516 104 453.

Warunki polisy TUTAJ

Z poważaniem

Komisja Zakładowa