Koleżanki i koledzy

Trwają pracę w sprawie ustaleń kryteriów nowej 20% premii i awansów na stawki T1 i T2. Odbyło się kilka spotkań. Na większości wydziałów kryteria zostały ustalone. Zostały do uszczegółowienia działy konfekcji, cięcia oraz magazyn. Zgodnie z zapisami w porozumieniu, przejście na pensje miesięczne i wypłacenie 1200 zł będzie po podpisaniu uzgodnień na wszystkich działach. Kolejne spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2018r.