W poniedziałek (22 stycznia 2018 roku) odbyło się spotkanie z pracodawcą w sprawie uzgodnienia mediatora do dalszego etapu prowadzenia sporu zbiorowego. Pracodawca zaproponował jednego z dwóch kandydatów zaproponowanych w piśmie z 16 stycznia br.,  w osobie Bogdana Klepasa. Następnie strona związkowa przedstawiła argumenty przemawiające za wyborem kandydata przedstawionego przez Organizację Związkową. Po rozważeniu argumentów przedstawionych przez stronę związkową, strona pracodawcy zaakceptowała propozycję OZ, czyli Pana Piotra, Karola Potempy.

Informacja dotycząca wybranego mediatora:
Piotr Karol Potempa

Psycholog biznesu i mediator prowadzący mediacje w sporach zbiorowych w sprawach pracowniczych oraz mediacje pozasądowe w sprawach gospodarczych. Wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia MBA – dyplom The Nottingham Trent University. Członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.

Strony podpisały protokół w którym zawarte są ustalenia z tego spotkania tj. wybór mediatora, konieczność podpisania umowy trójstronnej w której zostaną określone warunki współpracy pomiędzy stronami pracodawcy, związkową i mediatorem.