W dniu 5 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań. Pierwszym tematem był wprowadzony przez pracodawcę równoważny system pracy na 2018 rok dla całego zakładu mimo, że nie podpisaliśmy porozumienia. Jak zapewne wiecie systemy obowiązujące w BSPZ są zapisane w regulaminie i nie mamy zapisu aby na produkcji można było wprowadzić równoważny system pracy w tym temacie nie osiągnęliśmy porozumienia.

W temacie dotyczącym zmian wynagrodzeń Pracodawca przedstawił nowe podejście do wyliczenia nowego wynagrodzenia miesięcznego dla pracowników ze stawką godzinową, wszystkie premie procentowe będą wyliczone w maksymalnej wysokości czyli 33%. Jeśli chodzi o dodatek wakacyjny to musieliśmy doprecyzować kryteria - pracodawca przeliczy tą propozycję i odniesie się do niej. W punkcie dotyczącym wzrostu wynagrodzenia nie osiągnęliśmy ustalonego przez nas poziomu. Wiemy, że obecna sytuacja budzi ogromne emocje, jednak proces negocjacji trwa i nie możemy być naciskani presją czasu. Jako, że spór zbiorowy to proces, który obie strony obliguje do dążenia do osiągnięcia porozumienia ustaliliśmy kolejny termin  spotkania na 11 stycznia br.