Koleżanki i koledzy!!!!!

W dniu 28 grudnia odbyło się spotkanie dotyczące zmian systemu wynagradzania. Strona pracodawcy odniosła się do naszych propozycji z poprzedniego spotkania. W sprawie przeliczania dodatków nocnych i świątecznych pracodawca chcąc upewnić się co do wątpliwości, czy zmiana ta nie spowoduje konfliktu w temacie równego traktowania zwrócił się o opinię do Państwowej Inspekcji Pracy. Przy tej okazji zwróciliśmy pracodawcy uwagę na fakt, że w jego propozycji już zaistniała wątpliwość, co do równego traktowania, ponieważ pracownicy produkcji mają mnożnik absencji przy wyliczeniu nowej premii natomiast pracownicy tzw. dzienni nie mają takiego mnożnika. Proponowane zmiany dotyczące wyliczania nowej podstawy przedstawione przez organizację związkową na poprzednim spotkaniu nie zostały zaakceptowane przez pracodawcę. Pracodawca zapewnił, że rozważy jeszcze możliwość wliczenia do nowej podstawy wszystkich obecnych premii procentowych w wysokości maksymalnej, jednak ma wątpliwości co do premii za wkład. W związku z wątpliwościami pracodawcy podtrzymaliśmy propozycję pozostawienia premii za wkład na obecnych zasadach.

Ostatecznie w świetle zbyt wielu niewiadomych dotyczących zmian sposobu wynagradzania oraz awansów proponowanych przez pracodawcę zaproponowaliśmy aby pozostać przy obecnym regulaminie wynagradzania do czasu ustalenia konkretnych kryteriów awansów oraz przyznawania nowej premii. Pracodawca zaproponował aby utworzyć zespoły na poszczególnych wydziałach, w których skład wejdą przedstawiciele pracodawcy i pracowników aby wspólnie opracowały jasne kryteria dotyczące premii (w związku z tym osoby chcące zaangażować się w ten proces proszone są o kontakt z komisją zakładową).

Na chwile obecną nie przyjęliśmy propozycji podpisania porozumienia wzrostu wynagrodzeń na trzy lata. Przedstawiliśmy natomiast naszą nową propozycję wzrostu wynagrodzeń na najbliższe dwa lata, tj.: 500zł podwyżki do podstawy w roku 2018 i 500zł w 2019 oraz dodatek motywacyjny (nazwany dodatkiem wakacyjnym) w wysokości 70% średniego wynagrodzenia miesięcznego wynikającego z 12 miesięcy poprzedzających wypłatę świadczenia, nie wliczając dodatków nocnych i świątecznych. Strony ustaliły termin kolejnego spotkania na 5 stycznia 2018 roku.