W dniu 11.12.2017r. o godz. 12:00 odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Organizacji  Zakładowej i Pracodawcy w ramach Sporu Zbiorowego. Obie stronu ustaliły porządek spotkania i przeszły do dyskusji nad tematami negocjacji. Strona Pracodawcy zaprezentowała dwa projekty dotyczące ubezpieczenia grupowego (PZU) oraz PPE(Pracowniczy Program Emerytalny), a także sposób w jaki były by one finansowane. Ten temat traktujemy jako tzw. dodatek do pakietu i nie ma on większego znaczenia w świetle naszych dalszych działań. W dalszej części spotkania Zespół Pracodawcy przedstawił po raz kolejny, projekt związany ze zmianą systemu wynagradzania, który jak ostatnio nie został zaakceptowany przez nasz Zespół. Niestety ramy czasowe jakie ograniczały spotkanie nie pozwoliły na dokładne przedstawienie Naszej propozycji a co za tym idzie dyskusji nad nią. W związku z tym Strony ustaliły termin kolejnego spotkania na dzień 15 grudnia br. na godzinę 14:00.

Jednocześnie chcemy w tym miejscu jako Zespół Negocjacyjny podziękować za liczne słowa wsparcia i otuchy, czego najlepszym dowodem jest ciągły wzrost wpływu nowych członków Organizacji. Jest to jasny sygnał dla nas, że nasi Pracownicy popierają działania i postulaty zgłoszone Pracodawcy.