„Jak wiecie 9 listopada 2017r. zaistniał spór zbiorowy pomiędzy Organizacją Związkową a Pracodawcą. Według ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych art.8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu  w drodze  porozumienia, zawiadamiając  równocześnie  o powstaniu  sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.
Zawiadomienie o sporze z dnia 09.11.2017r. wpłynęło od naszego pracodawcy do Okręgowego Inspektora Pracy w dniu 06.12.2017r.