W dniu 05.12.0217r. wielu z Was nie wiedziało, czy planować urlop na 2018r., czy też nie. Grafik jaki otrzymaliście przed 06.12.2017r. zawierał jeden 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Grafik ten był niezgodny z naszym regulaminem pracy, który nie przewiduje 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz miał wadliwie zaplanowany odpoczynek tygodniowy.
Regulamin Pracy przewiduje trzy systemy pracy obowiązujące w BSPZ, opisane w pkt. 4.5. Jednym z nich jest, PODSTAWOWY SYSTEM CZASU PRACY 3-ZMIANOWY Z CZTEROMIESIĘCZNYM OKRESEM ROZLICZENIOWYM (jak wiadomo w tym systemie pracują działy produkcyjne). Istnieje możliwość zmiany długości okresów rozliczeniowych, a zakres ich dat w kolejnych latach będzie ogłoszony odrębnym zarządzeniem Dyrektora Fabryki do 1 grudnia każdego roku, po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową i zawarciu w tej sprawie porozumienia. Do dnia 06.12.2017r. porozumienie nie zostało zawarte.

W dniu 06.12.2017r. Pracodawca ponownie wysłał grafik na 2018 rok, w którym zmienił początek okresu rozliczeniowego z 1 na 2 stycznia, co spowodowało dopełnienie obowiązku zaplanowania właściwego odpoczynku tygodniowego. Pracodawca do 05.12.2017r. nie informował Organizacji Związkowej o tym, że chce zmienić okres z 01.01 na 02.01 i utworzyć czwarty jednodniowy okres rozliczeniowy tj. od 01.01.2018 do 01.01.2018r. Jesteśmy skłonni podpisać z pracodawca porozumienie aby pierwszym dniem pierwszego okresu rozliczeniowego był 02.01.2018r., co spowoduje zgodność kalendarza z wymogami prawa pracy. Jednak nie akceptujemy wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego oraz równoważnego systemu pracy.
Odpowiadając na pytanie, czy planować urlop na 2018? Oczywiście, że tak, jest to nasz obowiązek aby do 31 grudnia utworzyć plan urlopów na 2018 rok. W przekazanym Wam kalendarzu rozkład dni pracujących nie ulegnie zmianie mimo, że zakłada on 12-miesięczny okres rozliczeniowy.
Rozumiemy, że temat jest zawiły – takie nasze prawo pracy, zwłaszcza rozdział dotyczący czasu pracy. Między innymi właśnie dlatego zorganizowaliśmy się w związek zawodowy aby mieć możliwość dopilnowania spraw związanych z przestrzeganiem praw pracowniczych. Jeśli mielibyście jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy.
Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa