Koleżanki i koledzy,

Pracodawca wczoraj tj.04.12.2017r. przedstawił Wam grafik na 2018r. uwzględniający 12 miesięczny okres rozliczeniowy oraz równoważny system czasu pracy.

Informujemy, iż przedstawiony grafik nie został zaakceptowany przez Związek ze względu na okresy rozliczeniowe oraz system pracy. Nasze stanowisko zostało przekazane pracodawcy na piśmie z dnia 03.11.2017r. TUTAJ. Należy również zwrócić uwagę, że nie spełnia on wymogów prawa. Aby był zgodny, powinien zakładać dla każdej brygady 24 godzinny odpoczynek w ciągu każdych 7 dni począwszy od pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego. Dlatego niezrozumiałe jest postępowanie pracodawcy, który nakazał planowanie urlopów na tym grafiku.

GRAFIK2018

Powyższy przykład wzięty z kalendarza przedstawionego przez pracodawcę pokazuje, że brygada „C” w drugim cyklu nie ma „R”, brygada „B” w trzecim cyklu nie ma „R”, a brygada „A” w czwartym cyklu siedmiodniowym nie ma „R”.

Komisja Zakładowa