W odpowiedzi na pismo z dnia 6 listopada 2017 r. (pismo TUTAJ), w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Bridgestone Poznań Sp. z o.o. oświadczamy, iż z uznaniem przyjęliśmy informację, że Pracodawca przedstawi rozwiązania i propozycje, które mają wychodzić naprzeciw naszym postulatom oraz być atrakcyjne dla pracowników.

Niemniej należy stwierdzić, że propozycje, które przedstawi nam Pracodawca będą musiały zostać poddane analizie przez Komisję Zakładową oraz konsultacjom z pracownikami, a co za tym idzie, należy raczej wykluczyć, że już w dniu 28 listopada zostanie uzgodnione porozumienie. Dlatego przesunięcie terminu na spełnienie przez Pracodawcę żądań, które zgłosiliśmy w piśmie z dnia 25 października 2017 r. właśnie do dnia 28 listopada br., naszym zdaniem nie jest uzasadnione. Ponadto, należy podkreślić, że niektóre zagadnienia, które są przedmiotem naszych żądań w ramach sporu zbiorowego nie są nowe dla Pracodawcy, lecz były wielokrotnie omawiane na spotkaniach mających miejsce w bieżącym roku – niestety dotychczas bez porozumienia. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także wyrażaną przez pracowników determinację w sprawie realizacji zgłoszonych żądań, oświadczamy, że nie zmieniamy terminu na spełnienie przez Pracodawcę zgłoszonych żądań i nadal jest nim dzień 8 listopada 2017 r.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że rozmowy pomiędzy Pracodawcą, a naszą Organizacją będą kontynuowane i pozwolą na osiągnięcie porozumienia oraz zakończenie sporu zbiorowego.  Zapewniamy, że naszym celem nie jest działanie na szkodę przedsiębiorstwa. Dlatego oczekujemy do dnia 28 listopada br. na przedstawienie zapowiadanych przez Pracodawcę propozycji i oświadczamy, że do tego dnia nie będziemy podejmować innych działań związanych z procedurą sporu zbiorowego.  

W odniesieniu do postulatu zawartego w pkt 5 naszego pisma z dnia 25 października br., precyzujemy to żądanie wskazując, że domagamy się zaprzestania prowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników za pomocą firm zewnętrznych wynajętych przez Pracodawcę, zwłaszcza przez firmę Conperio.