Komisja Zakładowa 12 lipca br. zakończyła pracę nad zmianami dotyczącymi przepisów wewnętrznych odnośnie tzw. Programu Premiowego. Najbardziej znaczącą zmianą systemu jest zmniejszenie okresu trwania Programu dla Pracowników, których on objął. Dotychczas po „wejściu” w Program dany Pracownik ponosił skutki absencji przez kolejne dwa miesiące od zaistnienia incydentów. Od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. 1 sierpnia 2017r. obecny system będzie działał tylko w miesiącu wystąpienia incydentów. Dodatkowo został usunięty zapis, który umożliwiał nie wypłacenie premii RS jeśli pracownik korzystał ze zwolnienia L4 w dni kiedy nie miał świadczyć pracy, czyli w R-ki.
Kolejną istotną zmianą jest kwestia Urlopu na Żądanie.

Do tej pory zgłaszając taką nieobecność przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia swojej zmiany roboczej (w niektórych przypadkach nawet trzy miesiące wcześniej!!!)  Przełożony albo odmawiał udzielenia urlopu (anulował) bądź informował, że zostanie on udzielony pod rygorem incydentu! Skutkowało to w dalszej perspektywie obniżeniem premii obecnościowej, premii za wkład a premii RS nie wypłacano nawet jeśli UŻ nie był incydentem. Ten fakt powodował, że coś co miało być z założenia pomocą w nagłych przypadkach dla Pracownika w realiach Bridgestone stało się tylko martwym zapisem ustawodawcy. Obecna zmiana regulaminu jasno określa zasady udzielenia UŻ i nie daje możliwości przełożonemu takiej swobody jak dotychczas, tzn. zawnioskowanie o urlop przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia zmiany skutkuje jednoznacznemu jego udzieleniu i nie będzie nieść za sobą negatywnych skutków finansowych. Oczywiście musimy mieć świadomość potrzeb Pracodawcy i jeśli w jednym dniu wniosek o UŻ złoży dajmy na to, 1/3 operatorów działu, przełożony ma prawo odmówić jego udzielenia tulu z nich ilu uzna za stosowne aby nie zagroziło to produkcji (co ma swoje uzasadnianie w Kodeksie Pracy).
Zmianie ulega również sposób przyznawania premii 4S. Obecnie premia 4S przyznawana jest przy ocenie całego działu przez tzw. „patrol 4S”, czyli wpływ na to mieli pracownicy którzy tego dnia byli w pracy i to ich zaangażowanie decydowało o wysokości premii dla wszystkich brygad z danego obszaru. Po zmianie wysokość premii 4S będzie przydzielania indywidualnie poprzez przeprowadzanie audytów przez bezpośredniego przełożonego na podstawie arkusza kontrolnego z którym pracownik będzie zapoznany i potwierdzi to własnoręcznym podpisem.
Tak więc, dzięki kilkuletnim staraniom, wielu rozmowom Związku z Pracodawcą, możemy wspólnie pochwalić się pierwszym krokiem w „Dobrą Stronę”.