Koleżanki i koledzy!!!!
Nadal toczą się rozmowy dotyczące tematów po pikietowych w tym ścieżki rozwoju pracowników BSPZ oraz dodatku motywacyjnego, którego wysokość będzie zależeć od stażu pracy. Na chwilę obecną uzdrowiona została sytuacja dotycząca pracowników nowozatrudnionych, którzy po zakończeniu okresu próbnego (jeśli podpisują kolejną umowę o pracę) otrzymają zmianę zaszeregowania o poziom wyżej w tabeli wynagrodzeń.
Po przedstawieniu pracodawcy propozycji dodatku motywacyjnego oraz wskazania źródła jego finansowania strona pracodawcy analizuje możliwości wprowadzenia takiego składnika wynagrodzenia oraz jego wysokość.
Kolejne najbliższe spotkanie odbędzie się 24.04.2017r.