Koleżanki i koledzy!!!

Atmosfera w naszym zakładzie jest bardzo napięta. Spowodowane jest to głównie sprzecznymi informacjami, które docierały do nas odnośnie bonów jakie pracownicy mieli dodatkowo otrzymać na święta. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że zamiast bonów pracodawca zamierza obdarować pracowników paczkami. Niebyło by w tym nic dziwnego jednakże dezinformacja i plotki jakie towarzyszyły temu bardzo rozdrażniły pracowników.


W połowie listopada pojawiła się informacja, że pracodawca zamierza obdarować pracowników bonami na określonych zasadach. Na listopadowych spotkaniach z kierownictwem BSPZ, dyrektor powiedział, iż pracownicy będą dodatkowo docenieni, jednakże nie wszyscy. Te słowa potwierdziły wcześniejsze doniesienia. W dniu 28.11.2016r. o godzinie 13:30 odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez kierownika działu HR (HR Biznes Partner). Spotkanie miało, jak to zaznaczył przedstawiciel pracodawcy, charakter informacyjny. Pracodawca na spotkaniu potwierdził, iż bony mają być wydane na określonych zasadach. Mianowicie pracownik, który nie chorował w okresie od czerwca do września dostałby 500zł a osoba, która np. chorowała w dwóch miesiącach lipcu i we wrześniu otrzymałaby 70zł. Tak duże dysproporcje zostały negatywnie skomentowane przez radnych i członków Komisji Zakładowej, którzy podkreślili, iż nie będzie to dobrze odebrane przez pracowników. Argumenty przedstawione przez przedstawicieli pracowników były m.in. takie, że nie można przedstawiać zasad „gry po zakończonym meczu”, nie należy dzielić pracowników w okresie przed świątecznym, pracownicy za swoją chorobę byli już ukarani (nie wypłacono im premii), a poza tym wartość bonów powinna być równa dla wszystkich tak jak w poprzednim roku. Tym bardziej, że kwota oszczędności jaką pracodawca przedstawił na tym spotkaniu pozwoliłaby na to.
Po kilku dniach od tego spotkania pojawiła się plotka, którą rozpowiadali pracownicy produkcji jak i sami mistrzowie, iż bonów nie będzie w ogóle. Jako powód wskazywano negocjacje związków zawodowych w tym temacie jak i negatywną decyzję zarządu firmy w Brukseli. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż Organizacja Związkowa nie prowadziła żadnych negocjacji w temacie bonów, a spotkanie w dniu 28.11.2016r. było informacyjne.
W dniu 09.12.2016r. o godzinie 13:30 odbyło się spotkanie członków komisji zakładowej z dyrektorem i kierownikiem działu HR. Wówczas zwróciliśmy uwagę na złą atmosferę w firmie spowodowaną sprzecznymi informacjami odnośnie dodatkowych bonów na święta. Poprosiliśmy o jak najszybsze sprostowanie plotek i wyjaśnienie pracownikom całej sytuacji w biuletynie. HR Biznes Partner potwierdził informację, że bonów nie będzie ponieważ zarząd w Brukseli nie wyraził na to zgody oraz zakwestionował kwotę oszczędności, którą pracodawca wstępnie chciał przeznaczyć na bony.
Ostatecznie w dniu 12.12.2016r. został wydany biuletyn, w którym poinformowano pracowników, iż w związku ze zbliżającymi się świętami będą wydawane paczki świąteczne.