Nowy kalendarz na 2017r.

Na początek sprawa najbardziej aktualna, czyli kalendarz pracy na 2017 rok.

27 września br., pracodawca przedstawił nam wstępną propozycję grafiku na 2017 rok. Propozycja ta, przewidywała trzy okresy rozliczeniowe, jednak nie były one równomierne jeśli chodzi o liczbę miesięcy (5m-c, 4m-c i 3m-c). Należy tu zaznaczyć, że pracodawca musi konsultować i ustalać z Organizacją Związkową podział na okresy rozliczeniowe, a nie rozkład czasu pracy dla poszczególnych brygad, ponieważ do właściwego zaplanowania czasu pracy obliguje go prawo pracy.

Na spotkaniu roboczym z grupą starszych mistrzów oraz przedstawicieli Związku, strona pracodawcy zaproponowała dwa okresy rozliczeniowe dzieląc rok dokładnie na pół. Po czym w połowie października pracodawca przedstawił kolejną propozycję kalendarza na 2017 rok z takim podziałem. Z propozycji tej wynikła duża ilość dodatkowych „R-ek” w sześciomiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Obawy jakie się nasunęły to:

  1. Pracodawca ma prawo do planowania „R-ek”, więc może zaplanować je w sposób nie zawsze korzystny dla pracownika. W okresie rozliczeniowym od lipca do grudnia mógłby przesunąć „R-kę” z miesięcy letnich na zimowe. Zwłaszcza, że w okresie letnim jest więcej zwolnień lekarskich, które mogłyby spowodować takie przesunięcia.
  2. Aktualnie Pracodawca rozlicza (wynagrodzeniem lub godzinami do odebrania) nadgodziny za miesiąc, w którym wystąpiły. Jednakże ma on prawo rozliczać je na koniec okresu rozliczeniowego. I gdyby skorzystał z tego prawa dłuższe okresy rozliczeniowe (6miesięczne) byłyby mniej korzystne dla pracownika.

W/w wątpliwości, pojawiały się również w rozmowach z Wami, dlatego skłaniały nas do utrzymania dotychczasowych czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych.
Do tej pory strona pracodawcy preferowała czteromiesięczne okresy rozliczeniowe, jako najbardziej optymalne. W proponowanym kalendarzu jednym z argumentów pracodawcy jest zgodność z kryteriami prawnymi dotyczącymi rozkładu czasu pracy przy zachowaniu pełnych miesięcy w okresach rozliczeniowych (zachowanie pełnych miesięcy nie jest wiążące).
Propozycja jaką przedstawiliśmy pracodawcy to trzy okresy rozliczeniowe, jednak nie są to pełne miesiące (II okres rozliczeniowy rozpoczyna się 2 maja a kończy 30 sierpnia). Natomiast jeżeli chodzi o rozliczenie wynagrodzeń, to będą naliczane od pełnych miesięcy, czyli od 1 maja w przypadku wynagrodzenia za miesiąc maj oraz do 31 sierpnia w przypadku wynagrodzenia za sierpień. Obecnie czekamy na opinię ze strony pracodawcy na przedstawioną propozycję.

Przykłady 5-cio brygadówki z zebrania KSPCH

W dniach 21 września br. w Tarnowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCH), o czym informowaliśmy już wcześniej na naszej stronie. Spotkania te niosą również za sobą wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk związanych czy to, z systemem pracy, systemem wynagrodzeń, dialogiem pomiędzy pracodawcą a Związkami Zawodowymi. Jednym z tematów był system pracy w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Pracują oni w systemie zmianowym pięciobrygadowym, więc przedstawili nam swój grafik pracy. Jednym z punktów programu zjazdu było zwiedzanie Zakładów Azotowych Tarnów Grupa AZOTY S.A. oraz spotkanie z wiceprezesem zarządu Grupy AZOTY S.A. Witoldem Szczypińskim i członkiem zarządu Grupy AZOTY S.A. Arturem Kopeć, którzy przedstawili prezentacje dotyczącą działalności i rozwoju zakładów w Grupie AZOTY. Zapytaliśmy o ile wyższe koszty pracy powoduje obowiązujący w Zakładach Azotowych system pracy pięciobrygadowy. Okazało się, że koszty aż tak znacząco nie wzrastają a właściwy rozkład czasu pracy powoduje, że pracownicy wypracowują pełen etat. Wiedzą tą podzieliliśmy się z naszym pracodawcą.

Dennison. Działania po ankietowe.

Kolejna informacja to, dalszy etap działań po ankietowych – wg metodologii Dennison.

5 – 6 października odbyły się warsztaty związane z działaniami zespołów projektowych, których zadaniem była praca nad zmianą kultury organizacji pracy w BSPZ. Do tej pory dla pracowników produkcji pracujących w systemie zmianowym działaniem jednej z grup był temat: MNIEJ UCIĄŻLIWY SYSTEM PRACY. W prace tego zespołu zaangażowany był również przedstawiciel Organizacji Zakładowej, który jako powód uciążliwości obecnego systemu wskazywał brak możliwości wykorzystania urlopu w terminie dogodnym dla pracownika. Dotyczyło to możliwości zastępstw w przypadku większej liczby osób potrzebujących UW lub „R” w jednym terminie. Oczywiście wiązało się to z koniecznością pracy w nadgodzinach innych operatorów, jednak wcale nie oznaczało, że na pewno zwiększy się budżet na wynagrodzenia. Propozycja ta jednak nie spotkała się z akceptacją przedstawiciela pracodawcy. Jak doskonale wiecie były propozycje grafików, które były konsultowane z Wami. Zostało również przeprowadzone referendum, które miało wyłonić inny niż obecny grafik, który miał być wprowadzony na próbę w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wyniki referendum pokazały jednak, że pracownicy nie chcą zmian na grafiki zaproponowane przez pracodawcę i w efekcie zostajemy przy obecnym systemie pracy. Zespół ten nadal poszukuje rozwiązań, które mogłyby zmniejszyć uciążliwość pracy w systemie 4/3.

Podczas warsztatów powstał nowy zespół projektowy, który zajmie się obecnie obowiązującym systemem premiowym. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracowników, dlatego zwracamy się do Was z prośbą o zaangażowanie w te prace. Jeśli macie jakieś pomysły na zmianę lub dobre przykłady z innych zakładów w których np. pracują wasi znajomi, to zachęcamy do kontaktu i podzielenie się informacjami.

Europejskie Rady Zakładowe

W dniach 19 – 20 października br. w Dublinie odbyło się posiedzenie przedstawicieli Europejskiej Rady Zakładowej w Bridgestone Europe nazwanej BSEEC (Bridgestone Europe Employees Committee = Komitet Pracowników Bridgestone Europa). Nasz zakład reprezentował Zbigniew Adamczak. Raport ze spotkania z zarządem centralnym powinien być dostępny dla wszystkich (wg obowiązującej umowy) w ciągu 30 dni.

Inicjatywa Pomocy Pracowniczej

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia jak co roku, będziemy organizować paczki dla członków Organizacji Zakładowej. W związku z tym powstała inicjatywa pracowników zrzeszonych w OZ dotycząca pomocy rodzinie naszego niedawno zmarłego kolegi Krzyśka Fichera. Jeśli ktoś z Was chciałby przyłączyć się do tej pomocy, szczegóły pod nr tel. 516 104 453 (Zbigniew Adamczak).

Elektroniczna Legitymacja Członkowska (ELC).

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej przed 1 października br., proszone są o obiór legitymacji w pomieszczeniu związkowym (biurowiec, 1 piętro, pokój 133).

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

w Bridgestone Poznań