Koleżanki i Koledzy,

Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" został zaproszony przez Prezydium Komisji Krajowej do wdrożenia pilotażowego programu Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC). Jest to realizacja Uchwały programowej przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) w 2014 r.

Dzięki legitymacji elektronicznej powstanie ujednolicona baza danych, dzięki czemu łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "Solidarności".

Zwracam się z prośbą do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie ELC, które organizacja zakładowa/ międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Poznaniu albo Oddziału w Lesznie lub Pile.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie numeru pesel oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem. Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez przewodniczącego przynależności do Związku członków swojej organizacji.

Wzór wniosku o wydanie ELC przesyłam w załączeniu, można go także pobrać ze strony internetowej Regionu lub otrzymać w dziale organizacyjnym.

Proszę przewodniczących organizacji o dostarczanie wypełnionych wniosków do Zarządu Regionu w Poznaniu lub Oddziału w Lesznie i Pile do dnia 30 września br.

Jarosław Lange
Przewodniczący
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ "Solidarność"

W związku z powyższym prosimy wszystkich pracowników Bridgestone Poznań zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” o wypełnienie i dostarczenie do pomieszczenia Organizacji Zakładowej (biurowiec, pokój 133) druku WNIOSKU O WYDANIE LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ. Druk wniosku dostępny jest w pomieszczeniu OZ oraz TUTAJ.