Koleżanki i koledzy!!!!
25 września 2017 roku odbyło się spotkanie z kierownictwem firmy.
Podczas spotkania strona pracodawcy podniosła tematy dotyczące:
1. Nie zamieszczenia na naszej stronie internetowej pisma Dyrektora fabryki, które było odpowiedzią na pismo przekazane przez Zakładową Organizację Związkową do pracodawcy 18 sierpnia 2017 roku.
2. Wniosek pracodawcy o zmianę osoby wybranej w wyborach powszechnych na funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy (SIP).
3. Przekazanie informacji o potrzebie (wg pracodawcy) wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w BSPZ, czyli możliwość rozliczenia czasu pracy w skali roku a nie jak obecnie w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych.
Ze strony Zakładowej Organizacji Związkowej na spotkaniu powróciliśmy do rozmów na tematy dotyczące:

1. Wprowadzenia dodatku rocznego dla wszystkich pracowników BSPZ w wysokości dwóch średnich pensji z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających wypłatę dodatku. W tej propozycji zmianie uległa wysokość dodatku oraz usunięcie kryterium stażu pracy.
2. Wprowadzenie dodatku za system zmianowy.
Obecnie składnikami wynagrodzenia są dodatki za pracę w nocy oraz niedziele i święta. Pracownicy pracujący w systemie zmianowym mówią o uciążliwości tego systemu a także, że praca w niedzielę zaburza funkcjonowanie rodzinne i społeczne (np. spotkania rodzinne lub z przyjaciółmi). Jednak przez wysokie dodatki rzadziej korzystają z urlopów lub R-ek w takie dni. Dlatego wprowadzenie dodatku zmianowego spowoduje korzystanie z urlopów w niedziele i święta a przy tym lepsze ich wykorzystanie w ciągu roku. Zmiana ta będzie również powodowała stabilność wynagrodzenia.
3. Zmodernizowanie tabeli wynagrodzeń, która spowoduje widoczniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami.
Obecnie w tabeli wynagrodzeń operatorów mamy osiem poziomów. Różnice pomiędzy poziomami od P1 do P4 wynosi około 56 groszy. Temat ten niejednokrotnie poruszany wśród operatorów, że pomimo długoletniego doświadczenia a także umiejętności różnica w wysokości wynagrodzenia jest niewielka.
Przedstawiliśmy pracodawcy propozycje dotyczącą:
1. Wzrostu podstawy wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 roku o 1000 złotych dla wszystkich pracowników BSPZ.
W składnikach naszego wynagrodzenia jest wiele zmiennych. Premie nie uległy zmianie od powstania fabryki w Poznaniu. Przykładem może być premia RS której wysokość jest niezmienna, natomiast wzrost wysokości produkcji jest nie porównywalny.
2. Zaprzestanie działań, które negatywnie wpływają na wizerunek firmy wśród pracowników.
Sprawa dotyczy zintensyfikowanych kontroli poprawności wykorzystania zwolnień lekarski, przekazywania naszych danych osobowych do firm wynajętych przez pracodawcę do przeprowadzania tych kontroli oraz sposób w jaki kontrole te są przeprowadzane. W związku z tym jako Zakładowa Organizacja Związkowa przedłożymy pracodawcy pismo z wnioskiem o zaprzestanie tych praktyk – po przekazaniu pracodawcy pismo będzie umieszczone na naszej stronie.
Kolejne spotkanie jest zaplanowane w trzecim tygodniu października, doszczegółowienie terminu po ustaleniu dostępności przedstawicieli stron.