Koleżanki i koledzy!!

NSZZ"Solidarność" wystąpił z propozycją ustawy emerytur za staż. Zbieramy podpisy do końca września

Informacje w biurze "Solidarności" i na stronie https://emeryturazastaz.pl

Dokumenty do pobrania:

Emerytury za staż - ulotka
Projekt ustawy o emeryturach za staż
Lista do składania podpisów.