Koleżanki i Koledzy!!!

27 kwietnia odbyło się spotkanie z pracodawcą dotyczące negocjacji. Podczas spotkania, strona związkowa nadal szukając porozumienia złożyła propozycję, aby wzrost wynagrodzeń podpisać na rok, natomiast na trzy lata uzgodnić kwestię benefitów. W 2021 roku propozycja wzrostu wynagrodzenia, to średnio 3,4%  w przedziale minimum 1,7% do 5,1%. Propozycja nie znalazła akceptacji ze strony pracodawcy. Z kolei od ostatniego spotkania pracodawca nie zmienił swojego stanowiska. Dlatego złożyliśmy pismo do Prezesa (TUTAJ), w którym wzywamy do dalszego wypłacania benefitów, ponieważ pracodawca zgodnie z art.18 Kodeksu Pracy może w dalszym ciągu je wypłacać. Pracodawca wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na spokoju społecznym. Dlatego mamy  nadzieję, że pracodawca  mając na względzie dobro pracowników oraz dobre imię firmy, będzie kontynuował wypłatę dodatków.