Koleżanki i Koledzy.

Pracodawca w dniu 31 marca na spotkaniu z pracownikami ogłosił, iż niepodpisanie porozumienia do końca dnia będzie równoznaczne z końcem wypłacania benefitów i wstrzymaniem podwyżek. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy od pracodawcy zaproszenie na spotkanie w dniu 21 kwietnia godz. 10:30, gdyż na ostatnim spotkaniu negocjacyjnym w dniu 30 marca br. zawnioskowaliśmy o kontynuację wypłacania benefitów oraz dalsze prowadzenie rozmów dotyczących podwyżek.

W ocenie Organizacji NSZZ „Solidarność” zawarcie nowego porozumienia przez strony dialogu społecznego służy przede wszystkim interesom wszystkich Pracowników Bridgestone Poznań, którzy stanowią największą wartość tej firmy. Dlatego zaproponowaliśmy wcześniejsze dodatkowe dwa terminy w dniu 16 i 19 kwietnia. Oczekujemy, że również pracodawca przychyli się do zaproponowanych przez nas terminów.

Z racji powagi sytuacji ponownie wyjdziemy z propozycją nagrywania lub szczegółowego protokołowania spotkań negocjacyjnych ze względu na rozbieżności jakie wychodziły w komunikatach Pracodawcy.