Koleżanki i koledzy,

Wiemy, że podchodzili do Was bezpośredni przełożeni, kierownicy a nawet sam dyrektor i pytali po co nosicie opaski, co popieracie - pomimo napisu na opasce „POPIERAM POSTULATY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Teraz Wasi przełożeni podchodzą do Was i wypytują o propozycję pracodawcy - jak Wy to widzicie. Nakłaniają Was do wpisywania się na listy, że akceptujecie propozycje pracodawcy. Niektórzy przełożeni przekraczają pewne granice, oskarżając i zarzucając Związkowi Zawodowemu, że przez niego będą mniej zarabiać. W dniu 31.03.2021r. na spotkaniu online z pracownikami Prezes BSPZ powiedział, „…że są to korzystne warunki dla pracowników, że nie ma tam ani jednego, ani jednego niekorzystnego warunku dla pracowników”. Na podstawie art. 18 Kodeksu Pracy, pracodawca ma prawo przyjmować jednostronne zobowiązanie do określonych świadczeń na rzecz pracowników, jeżeli jest to dla nich bardziej korzystne niż przewidują to przepisy prawa pracy.

Jako związek zawodowy nie blokujemy pracodawcy możliwości dalszego wypłacania benefitów. To strona pracodawcy próbuje obarczyć Organizację Związkową odpowiedzialnością za blokowanie dalszego wypłacania dodatków.

W komunikacie Pan Laurent Dartoux CEO BSEMIA napisał: „…nasza działalność pozostaje pod wpływem światowej pandemii COVID-19 i niepewności z tym związanej. Z tego powodu w grupie Bridgestone EMIA decyzje dotyczące podwyżek wynagrodzeń pracowników zostają odroczone do połowy roku 2021…”. Czy decyzja o wstrzymaniu podwyżek powinna dotyczyć benefitów, które funkcjonują od 2018 roku i nie są podwyżką naszych wynagrodzeń? NIE, ponieważ kontynuując je nie podwyższają naszego wynagrodzenia lecz utrzymują je na tym samym poziomie.

Pracodawca chce w ten sposób zmusić Związek do podpisania porozumienia, które zawierałoby mniej korzystne warunki.

Pan Laurent Dartoux CEO BSEMIA napisał również: „Tam gdzie lokalne uwarunkowania prawne narzucają podwyższenie wynagrodzeń będziemy respektować obowiązujące regulacje i umowy.”
Nasze kierownictwo przedstawiło nam to w ten sposób, że w związku z tym, że funkcjonowało u nas porozumienie jako „obowiązujące regulacje i umowy”, mogliśmy kontynuować rozmowy wyłącznie do końca marca br. Pomimo wstrzymania wzrostu wynagrodzeń przez Pana CEO BSEMIA Laurenta Dartoux w Bridgestone Stargard pracownicy bez „obowiązujących regulacji i umów” otrzymali wzrost wynagrodzeń o 3% i zostały im przedłużone benefity na kolejny rok.

Dlatego zastanówmy się, czy przedstawianie pracownikom w takiej narracji sytuacji negocjacyjnej jest uczciwe i zgodne z Kodeksem Postępowania Bridgestone?

W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do Pana Laurenta Dartoux CEO BSEMIA (TUTAJ)

BĄDŹMY SOLIDARNI I ZJEDNOCZMY SIĘ, ABY ZBUDOWAĆ SIŁĘ,
KTÓRA POMOŻE NAM ZREALIZOWAĆ NASZ CEL ! ! !