Czy pracodawca może przyznać pracownikowi wynagrodzenie większe niż wynikające z obowiązujących przepisów płacowych?

Zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo przyjmować jednostronne zobowiązanie do określonych świadczeń na rzecz pracowników, jeżeli jest to dla nich bardziej korzystne niż przewidują to przepisy prawa pracy.

W orzecznictwie sądowym oraz w poglądach doktryny prawa pracy niejednokrotnie było prezentowane stanowisko, iż źródłem uprawnień pracowników w zakresie indywidualnych stosunków pracy mogą być nie tylko przepisy prawa pracy, ale również jednostronne zobowiązania pracodawcy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy m.in. w orzeczeniu z 12 lutego 2004 r. (I PK 349/2003), przywołując zresztą pogląd wyrażony w Komentarzu do Kodeksu pracy autorstwa J.Iwulskiego i W.Sanetry. W wyroku z 20 czerwca 2001 r. (I PKN 511/00, OSNP 2003/9/18), Sąd Najwyższy stwierdził, że zgodnie z art. 18 Kodeksu pracy, pracodawca może indywidualnym aktem prawnym przyznać pracownikowi wynagrodzenie w rozmiarze większym, niż wynikający z obowiązujących przepisów płacowych.