Koleżanki i koledzy.

Jak wiecie w ostatnim czasie trwają prace nad kalendarzem na 2020rok. Z informacji jakie otrzymaliśmy od Was, niektórzy przełożeni informują pracowników, iż Związek Zawodowy złożył propozycję kształtu kalendarza. Chcemy oświadczyć, że jako Organizacja Zakładowa reprezentująca wszystkich pracowników naszej firmy poza kilkoma sugestiami od kolegów z brygad (B,C,D), oficjalnie nie składaliśmy swoich propozycji. Gdy przekazywaliśmy Wasze sugestie dotyczące kalendarza, zaznaczaliśmy przy tym, aby Pracodawca wziął je pod ROZWAŻANIE i KONSULTACJE z Pracownikami, a nie wprowadzał je bez zgody większości.

Swoje uwagi i sugestie do kształtu kalendarza każdy może złożyć u swojego przełożonego aby on przekazał je do działu HR. Według działu HR do dnia 31.10.2019 wpłynęła tylko jedna uwaga dotycząca kalendarza na 2020r.