Zgodnie z uchwała nr 5/17 Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie kalendarza wyborczego, ogłaszamy rozpoczęcie wyborów w Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bridgestone Poznań na kadencję 2018-2022.
W związku z powyższym informujemy, że wybory na Zakładowe Zebranie Delegatów odbędą się w terminie 05.02.2018r. - 16.02.2018r. na terenie BSPZ. Osoby, które chciałyby zaangażować się w działalność naszej Zakładowej Organizacji Związkowej, proszone są o zgłaszanie swoich kandydatur do przedstawicieli Komisji Zakładowej (Komisji Wyborczej) na „karcie zgłoszeniowej”. Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ lub w biurze Organizacji pokój 133 biurowiec I piętro.

Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć do dnia 22.01.2018r.
Chcesz mieć wpływ na warunki pracy – ZGŁOŚ SIĘ!!!

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Bridgestone Poznań na posiedzeniu w dniu 02.01.2018r. powołała Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022. Na posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie klucza liczbowego do wyboru delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów, przyjęto schemat organizacyjny oraz wyznaczono okręgi wyborcze.
Osobom pełniącym funkcje związkowe w mijającej kadencji dziękujemy za trud włożony w sprawne funkcjonowanie naszej Organizacji i godne reprezentowanie we wszystkich strukturach Związku NSZZ Solidarność. Wszystkim członkom naszego Związku dziękujemy za bycie SOLIDARNYMI. Razem możemy więcej!

Zapraszamy osoby nie zrzeszone do wstąpienia do naszego Związku. Wsparciem dla naszej pracy jest nasze zorganizowanie w struktury regionalne i branżowe, nasz rodowód, tradycja i nasze nie ustające zaangażowanie w poprawę warunków pracy i bytu pracowników.

Prosimy członków naszego Związku o zaangażowanie się w wybory władz na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Wybierzemy osoby, które są chętne do działania, nie liczą czasu własnego w trosce o wspólne dobro.

Ze związkowym pozdrowieniem
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w Bridgestone Poznań